Uses of Interface
org.portletbridge.portlet.ContentRewriter

Uses of ContentRewriter in org.portletbridge.portlet
 

Classes in org.portletbridge.portlet that implement ContentRewriter
 class RegexContentRewriter
           
 

Constructors in org.portletbridge.portlet with parameters of type ContentRewriter
BridgeFunctions(ContentRewriter javascriptRewriter, ContentRewriter cssRewriter, IdGenerator idGenerator, PortletBridgeMemento memento, PerPortletMemento perPortletMemento, java.lang.String servletName, java.net.URI currentUrl, javax.portlet.RenderRequest request, javax.portlet.RenderResponse response)
           
BridgeFunctionsFactory(IdGenerator idGenerator, ContentRewriter javascriptRewriter, ContentRewriter cssRewriter)
           
 Copyright © 2002-2006 Grape Design Limited. All Rights Reserved.