Uses of Interface
org.portletbridge.portlet.TemplateFactory

Uses of TemplateFactory in org.portletbridge.portlet
 

Classes in org.portletbridge.portlet that implement TemplateFactory
 class DefaultTemplateFactory
           
 

Methods in org.portletbridge.portlet with parameters of type TemplateFactory
protected  BridgeEditPortlet PortletBridgePortlet.createEditPortlet(java.util.ResourceBundle resourceBundle, TemplateFactory templateFactory)
           
protected  void PortletBridgePortlet.createErrorTemplates(java.util.ResourceBundle resourceBundle, TemplateFactory templateFactory)
           
protected  BridgeHelpPortlet PortletBridgePortlet.createHelpPortlet(java.util.ResourceBundle resourceBundle, TemplateFactory templateFactory)
           
protected  BridgeViewPortlet PortletBridgePortlet.createViewPortlet(java.util.ResourceBundle resourceBundle, TemplateFactory templateFactory)
           
 void DefaultBridgeTransformer.setTemplateFactory(TemplateFactory templateFactory)
           
 void AltBridgeTransformer.setTemplateFactory(TemplateFactory templateFactory)
           
 

Constructors in org.portletbridge.portlet with parameters of type TemplateFactory
AltBridgeTransformer(BridgeFunctionsFactory bridgeFunctionsFactory, TemplateFactory templateFactory, org.xml.sax.XMLReader parser, java.lang.String servletName)
           
DefaultBridgeTransformer(BridgeFunctionsFactory bridgeFunctionsFactory, TemplateFactory templateFactory, org.xml.sax.XMLReader parser, java.lang.String servletName)
          Create a new transformer
 Copyright © 2002-2006 Grape Design Limited. All Rights Reserved.